ზესტაფონს რომ დაშორდები არგვეთამდე წაიმღერე...
add one